YSGOL Y PRESELNOSON AGORED I DDARPAR DDISGYBLIONBLWYDDYN 12Nos lau, Chwefror 15fed 20186.00 -7.30 y.h / p.mThursday, February 15th 2018DDYSGUDDYSGUOPEN EVENING FOR PROSPECTIVE YEAR 12 PUPILSCroeso cynnes i bawb i'r noson hon. Bydd yn gyfle gwych i rieni a darpar ddisgyblion Blwyddyn 12 i drafodcynnwys y cyrsiau a gynigir gan yr ysgolA warm welcome to all to this evening which provides an excellent opportunity for parents and prospectiveYear 12 pupils to discuss the relevant courses provided by the schoolAm wybodaeth bellach, cysylltwch à niFor further information, please contact usFfôn / Phone 01239 831406 | Ebost / Email swyddfa@ysgolypreseli.com

Date: 06 February 2018

Expired Ad

This ad expired on
08 March 2018 (161 days ago)
more_vert

Ysgol Y Preseli

Education / Independent Schools

Call
Call 01239 831406
Directions
Get directions to this
location on Google Maps.
Website
Open website
in new tab.

Text

YSGOL Y PRESEL NOSON AGORED I DDARPAR DDISGYBLION BLWYDDYN 12 Nos lau, Chwefror 15fed 2018 6.00 -7.30 y.h / p.m Thursday, February 15th 2018 DDYSGU DDYSGU OPEN EVENING FOR PROSPECTIVE YEAR 12 PUPILS Croeso cynnes i bawb i'r noson hon. Bydd yn gyfle gwych i rieni a darpar ddisgyblion Blwyddyn 12 i drafod cynnwys y cyrsiau a gynigir gan yr ysgol A warm welcome to all to this evening which provides an excellent opportunity for parents and prospective Year 12 pupils to discuss the relevant courses provided by the school Am wybodaeth bellach, cysylltwch à ni For further information, please contact us Ffôn / Phone 01239 831406 | Ebost / Email swyddfa@ysgolypreseli.com